Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 19. července 2024.

Skrchov

Napsal Jiří Brtník
29. května 2024
Milí, zveme vás na májovou modlitbu s Matkou Boží do Skrchova ve středu 29. května v 19 hodin ke křížku na návsi.
Články/Akce/art1128