Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 19. července 2024.

Pozor!

Napsal Jiří Brtník
11. května 2024
Milí,
pozor!
Připomínáme, že v neděli 12. května nebude bohoslužba v 9 hodin ve farním kostele. Kromě dvou dalších pravidelných (7:30 a 10:30) bude poutní bohoslužba ve 14 hodin ve Třebětíně.

Články/Akce/art1126