Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 24. června 2024.

Mládež!

Napsal Jiří Brtník
9. května 2024
Milí mladí, neváhejte! Pojeďte s námi na diecézní setkání plné různorodých témat k vašemu lifu a OMG a s dobrou zábavou!
o. Jiří a ostatní mladí děkanátu!
Zčekujte a hlaste se na fc a QR kódech do této neděle 12.!

Aktualizováno 11. května 2024
Články/Akce/art1124