Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 24. června 2024.

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
1. května 2024
Na tomto odkazu najdete zápis z dubnové práce pastorační rady, kde:
– jsme s vděčností hodnotili Pašijové hry i společnou Velikonoční vigilii pro naše dvě farnosti;
– v práci jsme se pak zaměřili na komunikaci ve farnosti
– a projednávali jsme některé charitativní návrhy.
– Zápis obsahuje také další plánované události a cíle.

Články/Zamyšlení/art1123