Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 24. června 2024.

Víkend

Napsal Jiří Brtník
27. dubna 2024
Zveme vás všechny na farní víkend, zaměřený zejm. na rodiny s dětmi, v Bedřichově u Lysic, od 3. do 5. května!
PROGRAM:
– V pátek po příjezdu bude prvním společným programem mše svatá v 18 hodin.
– V sobotu po ranní modlitbě chval a snídani bude v 9 hodin odjezd na výlet s bohoslužbou venku, v 17 hodin bude posezení s opékáním u ohně.
– V neděli se bude odjíždět po obědě.
S sebou: spacák, prostěradlo, přezůvky, jídlo na snídaně a večeře pro svou rodinu včetně něčeho na opékání na sobotu, hudební nástroje...
Těšíme se na kohokoli, s dětmi či bez dětí!

Články/Akce/art1122