Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. března 2024.

Pastorační a synodální

Napsal Jiří Brtník
9. února 2024
Milí farníci,

po kliknutí na tento odkaz se vám otevře zápis z posledního – lednového – setkání pastorační rady
a taktéž zápis z farního synodálního setkání z 28. ledna (obrázek) v jeho příloze,
v obou přemýšlíme nad podobnými věcmi.
Díky i vás za aktivní i modlitební spolupráci!
Články/Akce/art1111