Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. března 2024.

Obnova

Napsal Jiří Brtník
2. února 2024
abychom si mohli být v tomto směru vzájemnou pomocí, rádi bychom vás pozvali na postní duchovní obnovu v sobotu 9. března 2024, v rámci které budeme poznávat krásu společenství s Bohem i mezi námi a nabídneme vám také možnost malého společenství.
Duchovní obnovu povede o. Jiří spolu s koordinátorem Farních evangelizačních buněk v naší diecézi, Davidem Kasanem.

Budeme se těšit na setkání a další společnou cestu!


Články/Akce/art1109