Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. března 2024.

Chodník

Napsal Jiří Brtník
5. září 2023
„Projekt: Obnova části venkovní zpevněné plochy před kostelem sv. Prokopa v Letovicích

byl spolufinancován s využitím příspěvků poskytnutých Jihomoravským krajem a městem Letovice.“

Články/Akce/art1079