Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 28. září 2023.

Noc kostelů

Napsal Jiří Brtník
1. června 2023
Zveme vás (nejen) do našich kostelů:

Do Klášterního kostela sv. Václava a hrobky od 17 do 22 hodin,
v 19 hodin v hrobce si můžete poslechnout ukázky gregoriánského chorálu v podání ministrantské scholy.

Do farního kostela sv. Prokopa a věže od 19 do 21:30 hodin.

Více na www.nockostelu.cz a zde.


Články/Akce/art1055