Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 17. června 2024.

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
13. května 2023
Po společném rozlišování a volbách, končících 10. 5., farář dne 14. května 2023 na jejich základě a dále na základě vlastního rozlišování a v souladu se stanovami brněnské diecéze jmenuje na následujících 5 let novou pastorační radu. Výsledky otevřete po kliknutí na tento odkaz, nebo v ohláškách.
Články/Akce/art1050