Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 16. dubna 2024.

Pro děti 21

Napsal Jiří Brtník
29. ledna 2023
Babička má starosti o Amálku. Ta totiž celé odpoledne sedí v obýváku a není s ní do řeči. Kutálí si malým míčkem střídavě po pohovce a po stole, s nikým si nechce povídat a ani si pořádně nehraje. Babička jí dokonce výjimečně nabídla, že se může podívat na pohádku v televizi, ale i to vnučka odmítla.
Vilík byl zrovna s dědou ve městě, a tak měla babička Amču část odpoledne jen pro sebe. Byla rozhodnutá, že ji nějak potěší. Přisedla si k ní na gauč, objala ji kolem ramen a zeptala se: „Copak se stalo, moje milá? Mohla bych ti nějak pomoct?” Amálka se jí podívala do očí a začala ronit slzičky: „Babičko, já už nechci chodit do školky. Kluci se mi tam posmívají. Všichni jsou tam veselí a jenom já jsem smutná.” „To mě mrzí, Amálko. Přála bych si, aby ti bylo ve školce hezky. Ale neboj se, nejsi jediná, kdo se někdy cítí smutně. Já jsem byla taky mockrát smutná.” A pak pokračovala: „Podívej, něco ti ukážu.”
Pak vstala a šla k prosklené skříňce naproti pohovky. Vytáhla z ní šperkovnici a vrátila se k Amálce. Uvnitř šperkovnice bylo několik náhrdelníků. Babička vzala ten nejkrásnější z nich a položila ho Amálce na klín.
„Podívej se na tento šperk. Mám ho moc ráda. Je to můj nejoblíbenější, který jsem kdy měla. Ale nikdy jsem ho neměla na sobě,” vyprávěla babička. „Jak to?” divila se Ami. „Dostala jsem ho od rodičů k osmnáctým narozeninám. Chodila jsem v té době na střední školu. Měla jsem z něj obrovskou radost. Ale nechtěla jsem ho nosit. Úplně stejný totiž měla jedna moje spolužačka, která mi v té době hodně ubližovala. A vždycky když jsem se na něj podívala, tak mi ji připomněl. Ale to nevadí. Bylo to pro mě tenkrát trápení, ale teď už mě to skoro nebolí. Všechno těžké jednou skončí.” „I to, co se mi děje ve školce?” zeptala se Amálka s nadějí v očích. „I tohle,” usmála se na ni babička. A hned navrhla: „Co kdybychom si daly čokoládový dort?” „Tak jo,” usmála se Amálka. Už se cítila lépe.


Ježíš slibuje, že každé trápení jednou skončí.

Co tě naposledy trápilo?


Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.


Články/Dětem/art1020