Bílá sobota v klášteře
16. dubna 2022
18:11:53 - ...Jeho je moc i sláva navěky
...Jeho je moc i sláva navěky
(c) 2022 Marie Kocinová