Velký pátek v klášteře
15. dubna 2022
19:16:41 - obětní stůl je pokryt plachtou na svaté přijímání
obětní stůl je pokryt plachtou na svaté přijímání
(c) 2022 Marie Kocinová