Květná neděle v klášteře
10. dubna 2022
10:58:12 - vypravěč, představitel Krista a ten, kdo zpívá sóla, stojí u ambonu
vypravěč, představitel Krista a ten, kdo zpívá sóla, stojí u ambonu
(c) 2022 Marie Kocinová