Adorační den farnosti
2. ledna 2020
19:45:40 - mše svatá končí radostným Narodil se Kristus Pán
mše svatá končí radostným Narodil se Kristus Pán
(c) 2020 Marie Kocinová