Adorační den farnosti
2. ledna 2020
18:55:22 - návrat monstrance do svatostánku
návrat monstrance do svatostánku
(c) 2020 Marie Kocinová