Adorační den farnosti
2. ledna 2020
18:37:09 - na závěr adorace se chystá svátostné požehnání se zpívanými litaniemi
na závěr adorace se chystá svátostné požehnání se zpívanými litaniemi
(c) 2020 Marie Kocinová