Adorační den farnosti
2. ledna 2020
8:40:46 - zahájení adoračního dne
zahájení adoračního dne
(c) 2020 Marie Kocinová