Rekviem za pana Alexandera Huga hraběte Kálnokyho
30. května 2018
11:20:42 - evangelium končí slovy "A já ho vzkřísím v poslední den," a je čteno anglicky
evangelium končí slovy
(c) 2018 Marie Kocinová