Bílá sobota v klášteře
31. března 2018
18:21:38 - zní Exultet - chvalozpěv na velikonoční svíci
zní Exultet - chvalozpěv na velikonoční svíci
(c) 2018 Marie a Bohumil Kocinovi