Bílá sobota v klášteře
31. března 2018
18:12:36 - "Světlo Kristovo!" zní ztemnělým kostelem
(c) 2018 Marie a Bohumil Kocinovi