Poutní zájezd ke Svaté bráně do Znojma
23. dubna 2016
Poutníci naslouchají výkladu
Poutníci naslouchají výkladu
(c) 2016 Martin Hoder