Poutní zájezd ke Svaté bráně do Znojma
23. dubna 2016
Pohled na faru, kde bydlí P. Martin
Pohled na faru, kde bydlí P. Martin
(c) 2016 Martin Hoder