Poutní zájezd ke Svaté bráně do Znojma
23. dubna 2016
V chrámu sv. Mikuláše je i kaple Pražského Jezulátka
V chrámu sv. Mikuláše je i kaple Pražského Jezulátka
(c) 2016 Martin Hoder