Křížová cesta městem
Velký pátek 25. března 2016
9:46:32 - pokračujeme po náměstí
pokračujeme po náměstí
(c) 2016 Marie Kocinová