Křížová cesta městem
Velký pátek 25. března 2016
9:40:03 - u kruhového objezdu prosíme za všechny, kteří projíždějí a procházejí kolem nás, abchom pro ně byli světlem a svědectvím
u kruhového objezdu prosíme za všechny, kteří projíždějí a procházejí kolem nás, abchom pro ně byli světlem a svědectvím
(c) 2016 Marie Kocinová