Křížová cesta městem
Velký pátek 25. března 2016
9:26:43 - míříme ke klášteru
míříme ke klášteru
(c) 2016 Marie Kocinová