Křížová cesta městem
Velký pátek 25. března 2016
9:21:52 - prosíme za žáky i učitele, aby vzdělání se stalo hodnotou, která přibližuje k Bohu
prosíme za žáky i učitele, aby vzdělání se stalo hodnotou, která přibližuje k Bohu
(c) 2016 Marie Kocinová