Květná neděle v klášteře
20. března 2016
10:49:07 - po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání se role obracejí - my vlečeme ten svůj kříž... a Kristus nám jej pomáhá nést
po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání se role obracejí - my vlečeme ten svůj kříž... a Kristus nám jej pomáhá nést
(c) 2016 Marie Kocinová