Květná neděle v klášteře
20. března 2016
10:40:10 - otec Alois nejprve okuřuje obětní stůl
otec Alois nejprve okuřuje obětní stůl
(c) 2016 Marie Kocinová