Květná neděle v klášteře
20. března 2016
10:30:19 - za ministranty a otcem Aloisem jdou i lidé z kostela
za ministranty a otcem Aloisem jdou i lidé z kostela
(c) 2016 Marie Kocinová