Vánoce v klášteře
25. prosince 2015
11:53:09 - kulisu tvoří klasické letovické stavby - oba kostely a zámek, přibyl kulturní dům díky výročí Katolické besedy
kulisu tvoří klasické letovické stavby - oba kostely a zámek, přibyl kulturní dům díky výročí Katolické besedy
(c) 2016 Marie Kocinová