Návštěva generála řádu Milosrdných bratří
9. prosince 2015
11:10:13 - koncelebrovaná mše svatá
koncelebrovaná mše svatá
(c) 2015 Jan Karlík OH