Koncert duchovní hudby
v klášterním kostele 21. června 2015
17:10:00 - s klarinetem Milan Kalhous
s klarinetem Milan Kalhous
(c) 2014 Marie Kocinová