Koncert duchovní hudby
v klášterním kostele 21. června 2015
16:06:45 - kostelem zní chorál Ubi caritas, v překladu Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh
kostelem zní chorál Ubi caritas, v překladu Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh
(c) 2014 Marie Kocinová