Křížová cesta fortnou ke kostelu svatého Prokopa
Velký pátek 18. dubna 2014
14:43:59 - klaníme se tobě, Pane Ježíši Kriste...
klaníme se tobě, Pane Ježíši Kriste...
(c) 2014 Marie Kocinová