Křížová cesta fortnou ke kostelu svatého Prokopa
Velký pátek 18. dubna 2014
14:38:58 - za zpěvu písně kráčíme k dalšímu zastavení
za zpěvu písně kráčíme k dalšímu zastavení
(c) 2014 Marie Kocinová