Květná neděle v klášteře
13. dubna 2014
10:36:08 - čte se evangelium z Květné neděle o slavném vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma
čte se evangelium z Květné neděle o slavném vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma
(c) 2014 Marie Kocinová