Květná neděle v klášteře
13. dubna 2014
10:35:13 - otec Jan kropí s rozmachem
otec Jan kropí s rozmachem
(c) 2014 Marie Kocinová