Adventní koncert v klášteře
8. prosince 2013
18:41:50 - na závěrečný chvalozpěv In manus tuas, Domine celý kostel opět potemněl -
(c) 2014 Marie Kocinová