Klášterní hrobka
Dušičky 2013
výklenek vpravo vedle oltáře, kde jsou pochováni příslušníci rodiny Kálnoky
(c) 2013 Marie Kocinová