Klášterní hrobka
Dušičky 2013
část před mřížkou určená po pochovávání Milosrdných bratří
(c) 2013 Marie Kocinová