Fatimský den s oslavou jáhenského svěcení Martina Höniga
13. července 2013
19:31:25 - na farním dvoře je již vše přichystáno
 na farním dvoře je již vše přichystáno
(c) 2013 Marie Kocinová