Fatimský den s oslavou jáhenského svěcení Martina Höniga
13. července 2013
19:00:49 - průvod se sochou Panny Marie vyráží z kostela
 průvod se sochou Panny Marie vyráží z kostela
(c) 2013 Marie Kocinová