Fatimský den s oslavou jáhenského svěcení Martina Höniga
13. července 2013
18:51:11 - svaté přijímání bylo podáváno podobojí
 svaté přijímání bylo podáváno podobojí
(c) 2013 Marie Kocinová