Benefiční koncert v klášteře
12. srpna 2012
16:29:45 - pan učitel Vladimír Pečinka s fagotem, varhaníci Jirka a Petr Rajnoha
 pan učitel Vladimír Pečinka s fagotem, varhaníci Jirka a Petr Rajnoha
(c) 2012 Marie Kocinová