Benefiční koncert v klášteře
12. srpna 2012
16:13:32 - pan učitel Vladimír Pečinka s altovou flétnou
 pan učitel Vladimír Pečinka s altovou flétnou
(c) 2012 Marie Kocinová