Benefiční koncert v klášteře
12. srpna 2012
15:59:54 - dirigentka prochází očima notový part
 dirigentka prochází očima notový part
(c) 2012 Marie Kocinová