Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 6. srpna 2020.

Farní odpoledne

Napsala Marie Kocinová
2. října 2019
Otec Jiří se nejprve vtipně představil, pak pokračoval Martin povídáním o historii ikony svaté Anežky české, kterou máme ve farním kostele pod kazatelnou. Věděli jste, že ji namaloval (nebo spíše "napsal", jak správně říkají ti, co vytvářejí ikony) týž ikonopisec, který vytvořil velkou ikonu Anežky pro její svatořečení v Římě? Takže ji zde máme díky P. Aloisi Krchňákovi, bratru našeho dlouholetého faráře P. Františka Krchňáka, který její vznik objednal a který mu ji po svém návratu do vlasti daroval. Pak jsme vyslechli rozbor situace po odluce církve od státu a možnostech financování jejího chodu a prezentaci fondu PULS. Otec Jiří krátce promluvil o nadcházejících oslavách svatořečení Anežky české a o misijním měsíci říjnu a po krátkém vstupu Františka se rozproudila volná zábava.
Fotografie najdete ve fotogalerii.
Články/Fotogalerie/art811