Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. června 2022.

Milovat Boha a bližního

Napsala Marie Kocinová
23. října 2020
Pokaždé, když prokážeme lásku druhému člověku, jsme blízko Bohu. Takže jak to uděláme, abychom žili v Boží blízkosti? Skrze skutky lásky. Jaké skutky to mohou být? S něčím pomůžeme mamince nebo tatínkovi. S čím jim pomáháte? Komu ještě můžete pomoci? A jak? Vidíte, že projevů lásky může být hodně. A to je dobrá zpráva pro nás. Ježíš říká, miluj druhého člověka jak sebe sama. To znamená, že máme mít rádi i sami sebe. Jak se projevuje láska k sobě? Dáváme svému tělu to, co potřebuje: zdravé jídlo, dostatek spánku a odpočinku, ale také dostatek pohybu, práce i učení. To všechno naše tělo potřebuje, aby bylo zdravé a rostlo. Už víme, že do Božího království patří láska: k Bohu, k sobě i k druhým lidem.

Převzato z https://www.katechetiolomouc.cz


Aktivita pro rodiny:
Ukaž komukoliv z lidí i Bohu, že ho máš rád. Třeba jako tyto děti:
Klárka zavolala babičce.
Milan přečetl pohádku sestřičce.
Hanka natrhala a zanesla květiny na hrob.
Jeník přichystal večeři rodičům.
Libor vyjádřil svou lásku k Bohu v modlitbě.
Johanka zamávala na paní sousedku.
Barunka namalovala obrázek, jak má ráda Ježíše.
Vítek dal nepozorovaně dáreček kamarádovi jako překvapení.
Aktualizováno 24. října 2020
Články/Dětem/art873